دانلود فول مچ تمام بازی های رئال در فصل 2011-2012 با کیفیت عالی

هدیه نوروزی ما به کاربران فول مچ ادامه دارد | امید به آن که در شرایط حساس در خانه بمانیم و از خودمان و اطرافیان مراقبت کنیم

دراین پکیج تمام بازی های رئال مادرید در فصل 2011-2012 را میتوانید با کیفیت HD دریافت نمایید |حجم این بسته 97گیگابایت میباشد


مقدمه

در سال 2011 رئال با هدایت مورینیو فصل موفق آمیزی را پشت سر گذاشت و توانست  100امتیاز قهرمان لیگ شود و بارسلونا جدی ترین تعقیب کننده رتبه دوم را بدست آورد با 91امتیاز


مسی با 50گل بهترین گلزن لالیگا شد و کریستین رونالدو با 46گل برترین گلزن رئال مادرید شدلیست مسابقات

La Liga R01. 08/21/2011 Real Madrid – Athletic Bilbao
La Liga R02. 08/28/2011 Real Zaragoza – Real Madrid
La Liga R03. 09/10/2011 Real Madrid – Getafe
La Liga R04. 09/18/2011 Levante – Real Madrid
La Liga R05. 09/21/2011 Racing Santander – Real Madrid
La Liga R06. 09.24.2011 Real Madrid – Rayo Vallecano
La Liga R07. 10/02/2011 Espanyol – Real Madrid
La Liga R08. 10/15/2011 Real Madrid – Real Betis
La Liga R09. 10/22/2011 Malaga – Real Madrid
La Liga R10. 10.26.2011 Real Madrid – Villarreal
La Liga R11. 10/29/2011 Real Sociedad – Real Madrid
La Liga R12. 11/06/2011 Real Madrid – Osasuna
La Liga R13. 11/19/2011 Valencia – Real Madrid
La Liga R14. 11/26/2011 Real Madrid – Atletico Madrid
La Liga R15. 12/03/2011 Sporting Gijon – Real Madrid
La Liga R16. 12/10/2011 Real Madrid – Barcelona
La Liga R17. 12/17/2011 Sevilla FC – Real Madrid
La Liga R18. 01/07/2012 Real Madrid – Granada
La Liga R19. 01/14/2012 Mallorca – Real Madrid
La Liga R01. 01/22/2012 Real Madrid – Athletic Bilbao
La Liga R21. 01/28/2012 Real Madrid – Real Zaragoza
La Liga R22. 02/04/2012 Getafe – Real Madrid
La Liga R23. 02/12/2012 Real Madrid – Levante
La Liga R24. 02/18/2012 Real Madrid – Racing Santander
La Liga R25. 02/26/2012 Rayo Vallecano – Real Madrid
La Liga R26. 03/04/2012 Real Madrid – Espanyol
La Liga R27. 03/10/2012 Real Betis – Real Madrid
La Liga R28. 03/18/2012 Real Madrid – Malaga
La Liga R29. 03.21.2012 Villarreal – Real Madrid
La Liga R30. 03.24.2012 Real Madrid – Real Sociedad
La Liga R31. 03/31/2012 Osasuna – Real Madrid
La Liga R32. 04/08/2012 Real Madrid – Valencia
La Liga R33. 04/11/2012 Atletico Madrid – Real Madrid
La Liga R34. 04/14/2012 Real Madrid – Sporting Gijon
La Liga R35. 04/21/2012 Barcelona – Real Madrid
La Liga R36. 04/29/2012 Real Madrid – Sevilla FC
La Liga R20. 05/02/2012 Athletic Bilbao – Real Madrid
La Liga R37. 05/05/2012 Granada – Real Madrid
La Liga R38. 05/13/2012 Real Madrid – Mallorca


http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R01. 22.01.2012 Real Madrid - Athletic Bilbao 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R01. 22.01.2012 Real Madrid - Athletic Bilbao 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R02. 28.08.2011 Real Zaragoza - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R02. 28.08.2011 Real Zaragoza - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real%20madrid/La%20Liga%20R03.%2010.09.2011%20%20Real%20Madrid%20-%20Getafe%201st.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R03. 10.09.2011  Real Madrid - Getafe 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R04. 18.09.2011 Levante - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R04. 18.09.2011 Levante - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R05. 21.09.2011 Racing Santander - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R05. 21.09.2011 Racing Santander - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R06. 24.09.2011 Real Madrid - Rayo Vallecano 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R06. 24.09.2011 Real Madrid - Rayo Vallecano 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R07. 02.10.2011 Espanyol - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R07. 02.10.2011 Espanyol - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R08. 15.10.2011 Real Madrid - Real Betis 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R08. 15.10.2011 Real Madrid - Real Betis 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R09. 22.10.2011 Malaga - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R09. 22.10.2011 Malaga - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R10. 26.10.2011 Real Madrid - Villarreal 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R10. 26.10.2011 Real Madrid - Villarreal 2nd.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R11. 29.10.2011 Real Sociedad - Real Madrid  1st.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R11. 29.10.2011 Real Sociedad - Real Madrid  2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R12. 06.11.2011 Real Madrid - Osasuna 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R12. 06.11.2011 Real Madrid - Osasuna 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R13. 19.11.2011 Valencia - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R13. 19.11.2011 Valencia - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R14. 26.11.2011 Real Madrid - Atletico Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R14. 26.11.2011 Real Madrid - Atletico Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R15. 03.12.2011 Sporting Gijon - Real Madrid 1st..mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R15. 03.12.2011 Sporting Gijon - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R16. 10.12.2011 Real Madrid - Barcelona 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R16. 10.12.2011 Real Madrid - Barcelona 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R17. 17.12.2011 Sevilla FC - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R17. 17.12.2011 Sevilla FC - Real Madrid 2nd.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R18. 07.01.2012 Real Madrid - Granada 1st.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real%20madrid/La Liga R18. 07.01.2012 Real Madrid - Granada 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R19. 14.01.2012 Mallorca - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R19. 14.01.2012 Mallorca - Real Madrid 2nd.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R20. 02.05.2012 Athletic Bilbao  - Real Madrid 1st.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R20. 02.05.2012 Athletic Bilbao  - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R21. 28.01.2012 Real Madrid - Real Zaragoza 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R21. 28.01.2012 Real Madrid - Real Zaragoza 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R22. 04.02.2012 Getafe - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R22. 04.02.2012 Getafe - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R23. 12.02.2012 Real Madrid - Levante 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R23. 12.02.2012 Real Madrid - Levante 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R24. 18.02.2012 Real Madrid - Racing Santander 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R24. 18.02.2012 Real Madrid - Racing Santander 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R25. 26.02.2012 Rayo Vallecano - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R25. 26.02.2012 Rayo Vallecano - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R26. 04.03.2012 Real Madrid - Espanyol 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R26. 04.03.2012 Real Madrid - Espanyol 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R27. 10.03.2012 Real Betis - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R27. 10.03.2012 Real Betis - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R28. 18.03.2012 Real Madrid - Malaga 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R28. 18.03.2012 Real Madrid - Malaga 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R29. 21.03.2012 Villarreal - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R29. 21.03.2012 Villarreal - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R30. 24.03.2012 Real Madrid - Real Sociedad 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R30. 24.03.2012 Real Madrid - Real Sociedad 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R31. 31.03.2012 Osasuna - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R31. 31.03.2012 Osasuna - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R32. 08.04.2012 Real Madrid - Valencia 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R32. 08.04.2012 Real Madrid - Valencia 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R33. 11.04.2012 Atletico Madrid - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R33. 11.04.2012 Atletico Madrid - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R34. 14.04.2012 Real Madrid - Sporting Gijon 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R34. 14.04.2012 Real Madrid - Sporting Gijon 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R35. 21.04.2012 Barcelona - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R35. 21.04.2012 Barcelona - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R36. 29.04.2012 Real Madrid - Sevilla FC 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R36. 29.04.2012 Real Madrid - Sevilla FC 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R37. 05.05.2012 Granada  - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real%20madrid/La Liga R37. 05.05.2012 Granada  - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R38. 13.05.2012 Real Madrid - Mallorca 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R38. 13.05.2012 Real Madrid - Mallorca 2nd.mkv
0 0 vote
Article Rating
17
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x