اسپانیا

دانلود فول مچ تمام بازی های رئال در فصل 2011-2012 با کیفیت عالی

b

هدیه نوروزی ما به کاربران فول مچ ادامه دارد | امید به آن که در شرایط حساس در خانه بمانیم و از خودمان و اطرافیان مراقبت کنیم

دراین پکیج تمام بازی های رئال مادرید در فصل 2011-2012 را میتوانید با کیفیت HD دریافت نمایید |حجم این بسته 97گیگابایت میباشد


مقدمه

در سال 2011 رئال با هدایت مورینیو فصل موفق آمیزی را پشت سر گذاشت و توانست  100امتیاز قهرمان لیگ شود و بارسلونا جدی ترین تعقیب کننده رتبه دوم را بدست آورد با 91امتیاز


مسی با 50گل بهترین گلزن لالیگا شد و کریستین رونالدو با 46گل برترین گلزن رئال مادرید شدلیست مسابقات

La Liga R01. 08/21/2011 Real Madrid – Athletic Bilbao
La Liga R02. 08/28/2011 Real Zaragoza – Real Madrid
La Liga R03. 09/10/2011 Real Madrid – Getafe
La Liga R04. 09/18/2011 Levante – Real Madrid
La Liga R05. 09/21/2011 Racing Santander – Real Madrid
La Liga R06. 09.24.2011 Real Madrid – Rayo Vallecano
La Liga R07. 10/02/2011 Espanyol – Real Madrid
La Liga R08. 10/15/2011 Real Madrid – Real Betis
La Liga R09. 10/22/2011 Malaga – Real Madrid
La Liga R10. 10.26.2011 Real Madrid – Villarreal
La Liga R11. 10/29/2011 Real Sociedad – Real Madrid
La Liga R12. 11/06/2011 Real Madrid – Osasuna
La Liga R13. 11/19/2011 Valencia – Real Madrid
La Liga R14. 11/26/2011 Real Madrid – Atletico Madrid
La Liga R15. 12/03/2011 Sporting Gijon – Real Madrid
La Liga R16. 12/10/2011 Real Madrid – Barcelona
La Liga R17. 12/17/2011 Sevilla FC – Real Madrid
La Liga R18. 01/07/2012 Real Madrid – Granada
La Liga R19. 01/14/2012 Mallorca – Real Madrid
La Liga R01. 01/22/2012 Real Madrid – Athletic Bilbao
La Liga R21. 01/28/2012 Real Madrid – Real Zaragoza
La Liga R22. 02/04/2012 Getafe – Real Madrid
La Liga R23. 02/12/2012 Real Madrid – Levante
La Liga R24. 02/18/2012 Real Madrid – Racing Santander
La Liga R25. 02/26/2012 Rayo Vallecano – Real Madrid
La Liga R26. 03/04/2012 Real Madrid – Espanyol
La Liga R27. 03/10/2012 Real Betis – Real Madrid
La Liga R28. 03/18/2012 Real Madrid – Malaga
La Liga R29. 03.21.2012 Villarreal – Real Madrid
La Liga R30. 03.24.2012 Real Madrid – Real Sociedad
La Liga R31. 03/31/2012 Osasuna – Real Madrid
La Liga R32. 04/08/2012 Real Madrid – Valencia
La Liga R33. 04/11/2012 Atletico Madrid – Real Madrid
La Liga R34. 04/14/2012 Real Madrid – Sporting Gijon
La Liga R35. 04/21/2012 Barcelona – Real Madrid
La Liga R36. 04/29/2012 Real Madrid – Sevilla FC
La Liga R20. 05/02/2012 Athletic Bilbao – Real Madrid
La Liga R37. 05/05/2012 Granada – Real Madrid
La Liga R38. 05/13/2012 Real Madrid – Mallorca


http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R01. 22.01.2012 Real Madrid - Athletic Bilbao 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R01. 22.01.2012 Real Madrid - Athletic Bilbao 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R02. 28.08.2011 Real Zaragoza - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R02. 28.08.2011 Real Zaragoza - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real%20madrid/La%20Liga%20R03.%2010.09.2011%20%20Real%20Madrid%20-%20Getafe%201st.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R03. 10.09.2011  Real Madrid - Getafe 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R04. 18.09.2011 Levante - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R04. 18.09.2011 Levante - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R05. 21.09.2011 Racing Santander - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R05. 21.09.2011 Racing Santander - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R06. 24.09.2011 Real Madrid - Rayo Vallecano 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R06. 24.09.2011 Real Madrid - Rayo Vallecano 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R07. 02.10.2011 Espanyol - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R07. 02.10.2011 Espanyol - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R08. 15.10.2011 Real Madrid - Real Betis 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R08. 15.10.2011 Real Madrid - Real Betis 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R09. 22.10.2011 Malaga - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R09. 22.10.2011 Malaga - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R10. 26.10.2011 Real Madrid - Villarreal 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R10. 26.10.2011 Real Madrid - Villarreal 2nd.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R11. 29.10.2011 Real Sociedad - Real Madrid  1st.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R11. 29.10.2011 Real Sociedad - Real Madrid  2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R12. 06.11.2011 Real Madrid - Osasuna 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R12. 06.11.2011 Real Madrid - Osasuna 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R13. 19.11.2011 Valencia - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R13. 19.11.2011 Valencia - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R14. 26.11.2011 Real Madrid - Atletico Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R14. 26.11.2011 Real Madrid - Atletico Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R15. 03.12.2011 Sporting Gijon - Real Madrid 1st..mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R15. 03.12.2011 Sporting Gijon - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R16. 10.12.2011 Real Madrid - Barcelona 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R16. 10.12.2011 Real Madrid - Barcelona 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R17. 17.12.2011 Sevilla FC - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R17. 17.12.2011 Sevilla FC - Real Madrid 2nd.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R18. 07.01.2012 Real Madrid - Granada 1st.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real%20madrid/La Liga R18. 07.01.2012 Real Madrid - Granada 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R19. 14.01.2012 Mallorca - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R19. 14.01.2012 Mallorca - Real Madrid 2nd.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R20. 02.05.2012 Athletic Bilbao  - Real Madrid 1st.mkv
dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R20. 02.05.2012 Athletic Bilbao  - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R21. 28.01.2012 Real Madrid - Real Zaragoza 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R21. 28.01.2012 Real Madrid - Real Zaragoza 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R22. 04.02.2012 Getafe - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R22. 04.02.2012 Getafe - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R23. 12.02.2012 Real Madrid - Levante 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R23. 12.02.2012 Real Madrid - Levante 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R24. 18.02.2012 Real Madrid - Racing Santander 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R24. 18.02.2012 Real Madrid - Racing Santander 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R25. 26.02.2012 Rayo Vallecano - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R25. 26.02.2012 Rayo Vallecano - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R26. 04.03.2012 Real Madrid - Espanyol 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R26. 04.03.2012 Real Madrid - Espanyol 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R27. 10.03.2012 Real Betis - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R27. 10.03.2012 Real Betis - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R28. 18.03.2012 Real Madrid - Malaga 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R28. 18.03.2012 Real Madrid - Malaga 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R29. 21.03.2012 Villarreal - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R29. 21.03.2012 Villarreal - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R30. 24.03.2012 Real Madrid - Real Sociedad 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R30. 24.03.2012 Real Madrid - Real Sociedad 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R31. 31.03.2012 Osasuna - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R31. 31.03.2012 Osasuna - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R32. 08.04.2012 Real Madrid - Valencia 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R32. 08.04.2012 Real Madrid - Valencia 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R33. 11.04.2012 Atletico Madrid - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R33. 11.04.2012 Atletico Madrid - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R34. 14.04.2012 Real Madrid - Sporting Gijon 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R34. 14.04.2012 Real Madrid - Sporting Gijon 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R35. 21.04.2012 Barcelona - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R35. 21.04.2012 Barcelona - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R36. 29.04.2012 Real Madrid - Sevilla FC 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R36. 29.04.2012 Real Madrid - Sevilla FC 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R37. 05.05.2012 Granada  - Real Madrid 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real%20madrid/La Liga R37. 05.05.2012 Granada  - Real Madrid 2nd.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R38. 13.05.2012 Real Madrid - Mallorca 1st.mkv
http://dl.fullmatch.ir/20192020/corona/real madrid/La Liga R38. 13.05.2012 Real Madrid - Mallorca 2nd.mkv
کوزمو
برچسب ها
نمایش بیشتر
Code Center

نوشته های مشابه

17
Leave a Reply

14 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Just Real Madrid

ادمین جان لینک نیمه اول هفته سی و هفتم مشکل داره

REAL 14

سلام. ازتون میخواستم خواهشا مستند قهرمانی ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ رئال تو چمپیونز لیگ که اسمش رو زیر نوشتم رو با کیفیت بالا قرار بدید.(اگه زیرنویس چسبیده انگلیسی داشت بهتره):
En el corazón de la Décima
En el corazón de la Undécima
En el corazón de la Duoécima
En el corazón de la Decimoterceraé

Just Real Madrid

ادمین جان لینک هاس هفته سی و هفتم مشکل داره

Just Real Madrid

ادمین جان لینک بازی هفته هجدهم مشکل داره

alireza

سلام ادمین لینک هفته یازدهم و بیستم مشکل داره

Just Real Madrid

ادمین جان شرمنده لینک های هفته یازدهم و بیستم خرابه

Just Real Madrid

سلام ادمین جان
میشه اگه زحمتی نیست لطفا بازی های فصل ۲۰۱۰-۲۰۱۱ رئال رو هم بزارید همون سال اول مورینیو خیلی دوست دارم دوباره ببینم
اگه بزارید ممنون میشم این بازی ها عالی بودند هم کیفیت عالی هم حجم عالی

Just Real Madrid

ادمین جان لینک های هفته سوم خرابه

kiwan esmaeili

سلام ادمین جان این لینک هارو ۲ زوز نیست گذاشتی خرابن کار نمیکنن لطفا برسی کن

اون بازی خاطره انگیز بارسا ۳ صفر رئال فصل ۲۰۰۵ رو قرار بدی هم عالی میشه یا اون فصل رویایی آرسنال ۲۰۰۳ تمام بازیاش قرار بدی عالی میشه ممنون

امین

اگه میشه فصل ۲۰۱۲/۲۰۱۳ یا ۲۰۱۴/۲۰۱۵ بارسا هم بزارید با فرمت Mp4 که تو هر دستگاهی بشه دید جفتش باشه که عالی کیفیت ۴۸۰ و ۳۶۰ هم بزارید دمتون گرم Matchday هم خیلی خوبه که میزارید

kiwan esmaeili

خیلی ممنون ادمین جان دمت گرم خسته نباشی
تو اینقد ژوزه دو دوست داری بازی های اینتر رو هم تو سال ۲۰۱۰ هم تو یو سی ال هم لیگ بذاری ممنون میشیم ۱ هفته مرخصی اومدم هیچی فوتبال نیس ببینیم فقط از فوتبال هایی که از سایت دان کردمو دوباره دیدم دمت گرم زنده باشی انشالله سال نو رو هم بهت تبریک میگم

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن