خلاصه بازی و فول مچ : اینتر – تورینو

هایلایت اولیه میباشد و هایلایت اصلی با کیفیت ساعتی دیگر قرار میگرد